خوب و بد ازدواج فامیلی!

عکس   خوب و بد ازدواج فامیلی!

حتی المقدور افراد به دلیل مشکلات ژنتیکی و روانی به سمت ازدواج فامیلی نروند.

ناکامی زنان از همبستری

ناکامی زنان از همبستری

عکس   ناکامی زنان از همبستری

اکثر مردان متاهل ، باور ندارند که از آیین همبستری اطلاعات ناقصی دارند.