شگفت انگیزترین رکوردهای دنیا در سال ۲۰۱۰

شگفت انگیزترین رکوردهای دنیا در سال ۲۰۱۰

عکس   شگفت انگیزترین رکوردهای دنیا در سال ۲۰۱۰

نشریه دیسکاوری با رو به پایان گذاشتن سال ۲۰۱۰ میلادی انتشار ترینهای سال گذشته را آغاز کرده و لیستی از برترین رکوردهای سال رو به پایان میلادی را منتشر کرده است.