برای تنبیه، باج گیری یا تحقیر همسر خود از روابط جنسی استفاده نکنید!!

برای تنبیه، باج گیری یا تحقیر همسر خود از روابط جنسی استفاده نکنید!!

عکس   برای تنبیه، باج گیری یا تحقیر همسر خود از روابط جنسی استفاده نکنید!!

سلامت نیوز: مسوول آموزش کلینیک سلامت خانواده دانشگاه شاهد با بیان اینکه « دوران عقد، بهترین زمان برای آموزش مسائل جنسی بین زوجین است» گفت:‌« خیلی از افراد تصور می کنند که رابطه جنسی یک غریزه است و نیا …