محصولات فروشگاه

  بدترین دختران سران کشورهای جهان!

  بدترین دختران سران کشورهای جهان!

  عکس  بدترین دختران سران کشورهای جهان!

  در سال ۱۹۹۶ صدام حسین از آنها خواست که به کشورشان بازگردند، و پس از بازگشت آنها را مجبور به طلاق کرد و پس از آن بود که صدام، کامل را اعدام کرد. به نظر می‌رسید رقد از این قضیه …
  • ۱۷ اسفند ۱۳۸۹