تهیه فیلم غیر اخلاقی از پسر ۱۷ساله درکرج

تهیه فیلم غیر اخلاقی از پسر ۱۷ساله درکرج

عکس   تهیه فیلم غیر اخلاقی از پسر 17ساله درکرج

۵ عضو باندی که در پوشش مشتری، صاحبان مغازه‌ها را تهدید و پس از تخریب وسایل، اموالشان را سرقت می‌کردند ، دستگیر شدند.