پارتی شبانه بازیگران به بهانه سیزده به در + اسامی و عکس

عکس   پارتی شبانه بازیگران به بهانه سیزده به در + اسامی و عکس

فان خونه – بولتن نیوز: در حالی که این فرد با استفاده از ارتباطات خود در حوزه سینما این پارتی را به صورت مختلط ترتیب داده بود بسیاری از بازیگران و ستارگان سینما با حضور در این مراسم به سرو مشروبات الکلی…