زیباترین عکس‌های خبری ۲۰۱۰

زیباترین عکس‌های خبری ۲۰۱۰

هر ساله سازمان مستقل «World Press Photo»، بزرگترین رقابت را بین عکس‌‎های خبری برگزار می‌کند. امسال داوران «World Press Photo» عکس دختر افغانی که توسط Jodi Bieber گرفته شده بود را از میان ۱۰۸۰۵۹ عکس به عنوان عکس سال ۲۰۱۰ انتخاب کردند. ناگفته نماند که ۵۸۴۷ عکاس از ۱۲۷ کشور در این رقابت شرکت داشتند.

عکس   زیباترین عکس‌های خبری ۲۰۱۰