محصولات فروشگاه

  زن آدمخوار! (عکس)

  زن آدمخوار! (عکس)

  عکس  زن آدمخوار! (عکس)

  آخرین نیوز: این زن که اهل فیلیپین می باشد مردم را می کشت و گوشت آنها را در یخچال نگهداری می کرد. او که حتی شوهرش را کشته بود توسط پلیس دستگیر شد.

  • ۱۶ دی ۱۳۸۹