محصولات فروشگاه

  ۴زن بد ذات و توطئه گر تاریخ ایران! عکس

  ۴زن بد ذات و توطئه گر تاریخ ایران! عکس

  عکس  ۴زن بد ذات و توطئه گر تاریخ ایران! عکس

  تاریخ ایران پر از زنانی است که فداکارانه برای پیشرفت و تعالی کشور تلاش کرده اند و با وجود مشکلات فراوان  و بدون هیچ گونه چشمداشتی کوشیده اند تا میهنشان سرفراز و آباد باشد با این وجود در بین زنان تاثیر گذار تاریخ چهره هایی هم مشاهده می شود که زیان های جبران ناپذیری را به بار آوردند.

  • ۲۴ بهمن ۱۳۸۹