عکس: لباس اوبامایی بر تن زنان فقیر آفریقایی!

عکس: لباس اوبامایی بر تن زنان فقیر آفریقایی!

 تصویر زن ساکن جنوب سودان، منتظر دریافت کمک های غذایی است.پس از انتخاب باراک اوباما به عنوان رییس جمهور آمریکا، لباس های محلی (Kangas) با تصویر وی، در کشورهای فقیر آفریقایی توزیع شده است.در روی لباس به زبان سواحیلی نوشته شده " تبریک به باراک اوباما" ، خدا به ما عشق ورزی و صلح عطا کرده است.

عکس   عکس: لباس اوبامایی بر تن زنان فقیر آفریقایی!