محصولات فروشگاه

    عکس: زیباترین دختران ترکیه ای

    عکس   عکس: زیباترین دختران ترکیه ای

    این ۳ دختر از میان میلیون ها دختر ترکیه به عنوان ۳ کاندید زیباترین دختر ترکیه انتخاب شدن و به زودی یکی از این دختران به عنوان زیباترین دختر ترکیه انتخاب میشوند.

    • ۲۰ تیر ۱۳۹۰