عکسی از خانواده پهلوی که تاکنون منتشر نشده بود!

عکس   عکسی از خانواده پهلوی که تاکنون منتشر نشده بود!

فان خونه: عکس زیر تصویری از دوران کودکی محمدرضا، شمس و اشرف پهلوی است که توسط گروه تاریخ خبرآنلاین از سازمان اسناد ملی کشور تهیه شده است.