آیا اختلاف سنی در ازدواج مهم است؟

آیا اختلاف سنی در ازدواج مهم است؟

 عکس   آیا اختلاف سنی در ازدواج مهم است؟

همسر دلخواه شما کیست

همسر دلخواه شما کیست

 عکس   همسر دلخواه شما کیست

برای انتخاب همسر، به شباهت ها دقت کنیدو همسری را بر گزینید که تا حدودی شبیه خودتان باشد.و درست است که  تضادها و تفاوت ها، زندگی را خیلی هیچان انگیز تر و جالبتر میکنند ولی ………