لذت بردن از رابطه جنسی

عکس   لذت بردن از رابطه جنسی

یکی از مهمترین ارکان یک رابطه زناشویی سالم, رابطه جنسی زن و مرد میباشد, که شاید بتوان به جرات گفت که کم توجهی به این موضوع می توان از عوامل اصلی فروپاشی زندگی زناشویی باشد.