اختلالات جنسی / اصرار در برقراری رابطه / شب عروسی

اختلالات جنسی / اصرار در برقراری رابطه / شب عروسی

عکس   اختلالات جنسی / اصرار در برقراری رابطه / شب عروسی

اصرار بر برقراری رابطه میان زوجین در شب عروسی، موجب اختلالات جنسی می‌شود