محصولات فروشگاه

    ترشحات دستگاه تناسلی و واژن زنان

    عکس   ترشحات دستگاه تناسلی و واژن زنان

    گردآوری توسط فان خونه: اگر افزایش ترشح باعث تغییر رنگ، بو ، التهاب ناحیه تناسلی، خارش، سوزش بشود غیر طبیعی خواهد بود به ویژه اینکه اگر بیمار در زمان عادت ماهیانه نباشد ولیکن ترشح خونی داشته باشد، حتماً باید به پزشک مراجعه کند.

    • ۲۹ مرداد ۱۳۹۰