گزارش تصویری از زنان خیابانی در شبهای تهران

زنان خیابانی در شبهای تهران

عکس   گزارش تصویری از زنان خیابانی در شبهای تهران
هشدارهای پی در پی مدیران وزارت بهداشت در خصوص شیوع "ایدز" از طریق رفتارهای جنسی در کشور نشان از این واقعیت تلخ دارد که وضعیت چندان مناسبی در این زمینه نداریم و می بایست نگران افزایش موارد ابتلا به این بیماری به خصوص از طریق رفتارهای جنسی پرخطر و کنترل نشده بود.