محصولات فروشگاه

    ضرب و شتم شیر گرسنه توسط گورخر (+عکس)

    عکس   ضرب و شتم شیر گرسنه توسط گورخر (+عکس)

    مهر: به گفته این عکاس، سلطان جنگل که گرسنه به نظر می رسید بر روی شکار خود پرید و در مدت بسیار کوتاهی بر روی گورخر باقیماند، اما گورخر که نمی خواست ناهار شیر شود نبرد سختی را آغاز کرد.

    • ۲۳ فروردین ۱۳۹۰