فیلمی درباره پارتی جوانان درخیابانهای تهران

فیلمی درباره پارتی جوانان درخیابانهای تهران

عکس   فیلمی درباره پارتی جوانان درخیابانهای تهران

به تازگی فیلمی غیراخلاقی به نام « تهران من برای حراج » از سوی برخی از افراد سودجو و فرصت طلب به متقاضیان عرضه می گردد.