همسر گوگوش را چه به سینمای ناب؟

همسر گوگوش را چه به سینمای ناب؟

عکس   همسر گوگوش را چه به سینمای ناب؟

در خبر ویژه تنظیم شده توسط کیهان، از مسعود کیمیایی، کارگردان صاحب سبک سینما با اصطلاحاتی همچون «فیلمفارسی ساز مبتذل» یاد شده و امید روحانی منتقد باسابقه سینما نیز با الفاظی همچون مبلغ «سینمای سیاه جشن …