خوراکی های مفید برای تقویت قوای جنسی

بعضی غذاها از قدیم به ‌عنوان غذاهای تقویت‌ کننده قوای جنسی معروف بوده‌اند. تحقیقات اخیر، درستی این موضوع را به اثبات رسانده است:

تشخیص و درمان ناتوانی ‌های جنسی!

فان خونه: البته در بسیاری از مواقع، بروز مشکلات جنسی، ریشه در مسایل روانی افراد دارد و با مراجعه به متخصص و انجام بررسی‌های اولیه در کوتاه‌مدت قابل‌درمان خواهد بود.

برای تنبیه، باج گیری یا تحقیر همسر خود از روابط جنسی استفاده نکنید!!

برای تنبیه، باج گیری یا تحقیر همسر خود از روابط جنسی استفاده نکنید!!

استفاده زوجین از روابط جنسی بعنوان تنبیه،باج گیری یا تحقیر

سلامت نیوز: مسوول آموزش کلینیک سلامت خانواده دانشگاه شاهد با بیان اینکه « دوران عقد، بهترین زمان برای آموزش مسائل جنسی بین زوجین است» گفت:‌« خیلی از افراد تصور می کنند که رابطه جنسی یک غریزه است و نیا …