فتوای جنجالی بوسه دختران و پسران

فتوای جنجالی بوسه دختران و پسران

عکس   فتوای جنجالی بوسه دختران و پسران

“البنا” درباره جواز حلیت بوسه بین دختران و پسران جوان در شبکه ماهواره ای الساعه با بیان این دلیل فتوا داد که، (بوسه بین دختران و پسرانی که با یکدیگر ازدواج نکرده اند) از سستی بشر است.