پیامک: مجموعه جدید و زیبای عاشقانه

عکس   پیامک: مجموعه جدید و زیبای عاشقانه

مجموعه جدید, زیبا و احساسی از پیامک های عاشقانه

اس ام اس: دوستی و رفاقت

عکس   اس ام اس: دوستی و رفاقت

پرسیدند : بهشت را خواهی یا دوست ؟ گفتم جهنم است بهشت بی دوست …

اس ام اس های جدید و زیبای تیکه دار و سرکاری

عکس   اس ام اس های جدید و زیبای تیکه دار و سرکاری

اس ام اس های جدید و زیبای تیکه دار و سرکاری!

اس ام اس های ضد حال فوق العاده در مورد خانم ها !

عکس   اس ام اس های ضد حال فوق العاده در مورد خانم ها !

اس ام اس های ضد حال فوق العاده در مورد خانم ها !

اس ام اس سرکاری و خنده دار (ویژه اسفند)

عکس   اس ام اس سركاري و خنده دار (ویژه اسفند)

آب می خواهم سرابم می دهند عشق می ورزم عذابم می دهند خنجری بر قلب بیمارم زدند بیگناهی بودم و دارم زدند!